اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی – انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود.

ویِژگی‌های هر اوراق مشارکت منتشره مثل مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت، نرخ سود علی‌الحساب و مقاطع پرداخت آن، تاریخ سررسید اوراق مشارکت، زمان پذیره نویسی، شرایط بازخرید زودتر از سررسید، تعداد اوراق منتشره، نوع اوراق، ضامن، امین و عامل اوراق مشارکت در اطلاعیه‌های پذیره نویسی اوراق منتشر می‌شوند.

 

ضامن

شخص حقوقی است که بازپرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت و مابه التفاوت سود قطعی یا علی الحساب را تضمین می‌کند.

 

امین

شخص حقیقی یا حقوقی مورد تآیید سازمان بورس و اوراق بهادار است که نسبت به مصرف وجوه، نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی طرح رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

 

عامل

بانک یا کارگزاری بانکی است که از طرف ناظر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و اصل مبلغ در تاریخ سررسید و مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب طرف قرارداد عاملیت، مبادرت می‌ورزد.
در حال حاضر برخی اوراق مشارکت قابلیت معامله در فرابورس را دارند. سرمایه گذار جهت خرید این اوراق مشارکت باید دارای کد سهامداری باشد. اطلاعیه‌های پذیره نویسی اوراق قابل معامله در فرابورس همراه با سایر اطلاعات مالی مربوطه، قبل از انتشار اوراق بر روی سایت فرابورس برای عموم منتشر می‌شود. توصیه می‌شود سرمایه‌گذار قبل از خرید اوراق مشارکت، این اطلاعات را مطالعه نماید.
قیمت این اوراق پس از پذیره نویسی از طریق عرضه و تقاضا در فرابورس مشخص می‌شود. در حال حاضر تعداد سفارش این اوراق باید به صورت مضربی از ١٠ باشد. سود علی الحساب این اوراق در دوره‌های مشخص و مبلغ اسمی اوراق در زمان سررسید از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه به حساب اعلامی توسط سرمایه‌گذار واریز می‌گردد.
در صورتی که سرمایه‌گذار در وسط دوره قصد خرید اوراق را داشته باشد، علاوه بر پرداخت قیمت اوراق، سود اوراق از تاریخ آخرین پرداخت سود تا لحظه خرید را باید به فروشنده پرداخت نماید و در مقابل در پایان دوره پرداخت سود، کل سود دوره به خریدار تعلق می‌گیرد. مبلغ این سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری به شرکت‌های کارگزاری اعلام و در حساب مشتری نزد کارگزاری منعکس می‌گردد. به عنوان مثال اوراق مشارکت (الف) را با مبلغ اسمی ١,٠٠٠,٠٠٠ ریال و نرخ سود سالانه ١٧% در نظر بگیرید. این اوراق در اول تیر ماه ١٣XXپذیره نویسی شده و سود علی الحساب آن نیز هر سه ماه یک بار پرداخت می‌گردد.
اولین سود اوراق در اول مهر سال ١٣XX و به مبلغ حدود ۴٣,٣١۵ ریال پرداخت می‌گردد. (مبلغ دقیق سود پرداختی هر دوره در اطلاعیه پذیره نویسی ذکر می‌شود) در صورتی که سرمایه‌گذار در وسط دوره مثلاً ٢۵ تیر ١٣XXاوراق مشارکت را با قیمت هر ورق ١,٠٠٢,٠٠٠ ریال خریداری نماید علاوه بر پرداخت قیمت خرید، مبلغ حدود ١١,۶٢۵ ریال برای هر ورق به عنوان سود ٢۵ روز به فروشنده پرداخت می‌نماید و در مقابل در اول مهرماه کل مبلغ ۴٣,٣١۵ ریال را دریافت می‌نماید.

 

کارمزد معاملات اوراق مشارکت

با خرید و فروش اوراق مشارکت درصدی به عنوان کارمزد معاملات از حساب سرمایه گذار کسر می گردد. اوراق مشارکت معاف از مالیات می باشند. کارمزد معاملات اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

کارمزد معاملات اوراق مشارکت
کارمزد خرید: ۰.۰۷۲۵ درصد
کارمزد فروش:۰.۰۷۲۵ درصد