it-portfoliomanagment1

 

 

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف اطلاق می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد. سهام مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست پیدا نمود. طبق قانون، سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.

 

 

قرارداد سبدگردانی

جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، قراردادی بین سرمایه‌گذار و سبدگردان منعقد خواهد شد. این قرارداد در چهار نسخه تهیه و تنظیم می‌گردد. یک نسخه از قرارداد در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، یک نسخه در اختیار امین و دو نسخه دیگر در اختیار طرفین قرارداد یعنی سرمایه‌گذار و سبدگردان قرار خواهد گرفت. آورده سرمایه‌گذار برای تشکیل سبد می‌تواند ترکیبی از اوراق بهادار و آورده نقدی باشد. در صورتی که آورده مشتری، اوراق بهادار باشد فرم آورده غیر نقدی تشکیل سبد سهام باید تکمیل گردد.
سرمایه‌گذار با امضاء قرارداد سبدگردانی، سبدگردان را جهت شرکت در مجامع و اعمال حق رای سهام و دریافت سود سهام وکیل خود قرار می‌دهد. سبدگردان وظیفه و وکالت دارد که کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد هر سرمایه‌گذار را دریافت و به آن سبداختصاصی اضافه نماید. سبدگردان، خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار را در قالب کد معاملاتی جداگانه‌ای انجام خواهد داد که ترکیبی از شناسه‌های سبدگردان و سرمایه‌گذار است. در صورتی که آورده مشتری به صورت اوراق بهادار باشد اوراق بهادار مذکور پس از انعقاد قرارداد با تأیید سازمان از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید منتقل می‌گردد.

 


 

 

تشکیل سبد اختصاصی

به منظور تشکیل سبد اختصاصی، سبدگردان ضمن بررسی اهداف و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار، پروفایل ریسک و بازدهی را برای هر سرمایه‌گذار تهیه می‌نماید. در این فرآیند سرمایه گذار ضمن ابراز اطلاعات شخصی و سوابق سرمایه‌گذاری به تکمیل پرسشنامه تعیین میزان ریسک پذیری اقدام می‌نماید. اطلاعات سرمایه‌گذار توسط کارشناسان و تحلیلگران بخش سبدگردانی ارزیابی و نتیجه آن به اطلاع سرمایه‌گذار می‌رسد. نتیجه ارزیابی پس از تأیید، توسط ایشان مبنای تصمیم‌گیری در فرآیند سبدگردانی قرار می‌گیرد. لذا پاسخ صحیح و با دقت به سوالات موجود در فرم‌های ارزیابی توان مشتری، در تعیین ترکیب دارایی‌های سبد بسیار مؤثر است.
اطلاعات سرمایه‌گذار نزد سبدگردان محرمانه تلقی می‌گردد و سبدگردان ملزم به حفظ اسرار سرمایه‌گذار است. همچنین سرمایه‌گذار نیز ملزم است از افشاء اطلاعات محرمانه‌ای که در رابطه با قرارداد سبدگردانی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، بپرهیزد.  سبدگردان گزارشات ماهانه عملکرد سبد را در مهلت‌های مقرر تهیه و برای سرمایه‌گذار ارسال می‌نماید. همچنین سرمایه‌گذار از طریق سایت کارگزاری و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به گزارشات دوره‌ای سبد خویش دسترسی خواهد داشت.  سرمایه‌گذار در طی دوره قرارداد سبدگردانی امکان برداشت و یا واریز وجه به سبد را دارد. این فرآیند ضمن تنظیم متمم و تأیید آن توسط طرفین قرارداد به اطلاع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد رسید.  علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک شخص حقوقی که معمولاً یک موسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس می باشد به عنوان امین، بر فعالیت‌های سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.

 

 

 

نکات ضروری در تشکیل سبد

تشکیل سبد ریسک حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها را حداکثر تا سطح ریسک بازار کاهش می‌دهد و کاهش ریسک هایی که کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند (ریسک سیستماتیک) از طریق متنوع سازی اجزای سبد امکان پذیر نمی‌باشند.
چگونگی انتخاب سهام و وزن هر یک در سبد، نیازمند تسلط به علوم مالی و آشنایی کامل با بازار سرمایه است.
سبد سهام هر سرمایه گذار باید متناسب با ریسک پذیری و بازده انتظاری وی تشکیل گردد.
 

 

 

 

هزینه‌های مربوط به قرارداد سبدگردانی به قرار زیر می‌باشد

کارمزد سبدگردان، سبدگردان در ازای مدیریت وجوه و دارایی‌های مالی سرمایه‌گذار، مبلغی را تحت عنوان کارمزد سبدگردانی از ایشان دریافت می‌نماید. این کارمزد به صورت بسته‌های پیشنهادی به سرمایه‌گذار ارائه می‌گردد که پس از توافق نهایی در قرارداد سبدگردانی ذکر می‌گردد.
کارمزد انجام معاملات اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد که مطابق مقررات بورس اوراق بهادار اخذ می‌شوند.
مالیات فروش و نقل و انتقال اوراق بهادار سبد اختصاصی مربوط به این قرارداد.

 

 

 

جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری مدارک ذیل مورد نیاز است

ارائه شناسنامه و کارت ملی سرمایه گذار (برای اشخاص حقیقی)
ارائه روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی معرف صاحبان امضای مجاز و در صورت وجود تغییرات، آگهی های مربوطه مندرج در روزنامه های رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تکمیل قرارداد سبدگردان و سرمایه‌گذار
تکمیل فرم های مربوطه
ارائه اصل فیش واریزی سرمایه گذار
گواهینامه نقل و انتقال سهام