سرمایه گذاری در بازار سرمایه مستلزم کسب مهارت های لازم و صرف وقت است. چنانچه تمایل به کسب بازدهی در بازار سرمایه را داشته اما تخصص و زمان کافی برای این کار را در اختیار ندارید می توانید از خدمات مدیریت سرمایه گذاری بهره برده و به صورت غیر مستقیم در این بازار سرمایه گذاری نمایید.

 

روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، مدیریت سرمایه خود را به افراد متخصص و با تجربه در این حوزه می سپارید. این افراد با بررسی مداوم شرایط بازار در تلاش هستند که سریعترین و بهینه ترین تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ نمایند و عموماً در ازای ارائه این خدمات، کارمزد دریافت می گردد. در حال حاضر دو روش رسمی “سبدگردانی اختصاصی” و “صندوق سرمایه‌گذاری مشترک” جهت مدیریت سرمایه‌گذاری دربورس اوراق بهادار وجود دارد.