این صندوق ها با هدف تامین مالی پروژه های ساختمانی (تجاری- اداری- مسکونی) تاسیس می شوند و در قالب یک شخصیت حقوقی با تجمیع وجوه سرمایه گذاران، آنها را در پروژه های ساختمانی سرمایه گذاری نموده و عواید ناشی از آن را بین سرمایه گذاران تقسیم می نماید. اداره این صندوق ها توسط ارکان آن که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده اند صورت می گیرد. این ارکان شامل مجمع صندوق، مدیر صندوق، مدیر ساخت، ناظر، متولی، متعهد پذیره نویسی، بازارگردان، حسابرس و هیات مدیره می باشد.

 

 

واحدهای سرمایه گذاری در صندوق

کوچکترین جزء سرمایه صندوق، واحد سرمایه گذاری است. اشخاص در مقابل سرمایه گذاری در صندوق ها گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند که معرف تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک آن سرمایه گذار است. واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتقال به غیر می‌باشند و در بازار فرابورس پذیرفته و معامله می شوند. ارزش واحد های سرمایه گذاری صندوق در زمان پذیره نویسی برابر ارزش اسمی است و  با شروع فعالیت،  بر اساس خالص ارزش دارایی ها تغییر می کند. ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری به تفکیک بهای تمام شده هر سه ماه یکبار  و ارزش روز  هر شش ماه یکبار تعیین و منتشر می شود.

 

مزایای سرمایه گذاری در صندوق

– بهره مندی از سود ناشی از ساخت و فروش واحدهای ساختمانی پروژه حتی برای سرمایه گذاران با سرمایه های خرد
– حفظ قدرت خرید سرمایه گذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان در منطقه اجرای پروژه
– بستر امن سرمایه گذاری با توجه به نظارت متولی و حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملیات اجرایی صندوق
– نقدشوندگی بالای سرمایه گذاری در صندوق با توجه به معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بازار فرابورس و وجود بازارگردان در فرایند معاملات آنها
– شفافیت بالای این صندوق ها با توجه به انتشار گزارش های دوره ای از عملیات اجرایی پروژه

 

اطلاع رسانی

اطلاعات صندوق براساس الزامات قانونی و طی دوره های مشخص از طریق تارنمای صندوق در اختیار عموم قرار می گیرد. توصیه می شود سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری، اطلاعات منتشره بر روی تارنمای شرکت را به صورت پیوسته مطالعه و پیگیری نمایند. در ادامه به برخی از اطلاعات منتشره اشاره شده است:

– متن کامل اساسنامه و امید نامه صندوق و بروزرسانی آن پس از ثبت هر گونه تغییر
– گزارش پیشرفت ماهانه پروژه
– گزارش ارزش خالص واحدهای سرمایه گذاری به بهای تمام شده برای پایان هر دوره سه ماهه و به ارزش روز برای پایان هر دورۀ شش ماهه،
– گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره ای
– مبلغ قابل پرداخت بابت هر واحد سرمایه گذاری از محل تقسیم دارایی های صندوق
– تاریخ تعیین شده جهت هر مرحله از افزایش سرمایه، نتیجۀ هر مرحله و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده تا پایان آن مرحله و …

 

کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان

با خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها، درصدی به عنوان کارمزد معاملات از حساب سرمایه گذار کسر می گردد. این اوراق معاف از مالیات می باشند و کارمزد معاملات آنها به شرح زیر می باشد:

کارمزد خرید: ۰.۴۵۴ درصد
کارمزد فروش: ۰.۴۸۱ درصد