موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه­ گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژۀ صندوق است.

 

ارکان صندوق

ارکان صندوق شامل مجمع صندوق، هیات مدیره صندوق، مدیر صندوق، متولی، ناظر فنی، حسابرس، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان می باشد. هیات مدیره و مدیر صندوق اداره صندوق را به عهده دارند و متولی، ناظر فنی و حسابرس به امور نظارتی صندوق می پردازند. بازارگردان نیز معاملات واحدهای سرمایه گذاری در بازار را در یک چهارچوب مشخص تسهیل می نماید.

 

واحدهای سرمایه گذاری

واحد سرمایه‌گذاری کوچکترین جزء سرمایۀ صندوق است. در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. با شروع فعالیت صندوق ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق براساس خالص ارزش دارایی ها تعیین می شود. با عرضه عمومی واحدهای صندوق، سرمایه گذاران  قادر به خرید و فروش واحدهای صندوق پروژه در بازار اوراق بهادار خواهند بود. قیمت این اوراق در بازار رابطه منطقی با خالص ارزش دارایی های هر واحد خواهد داشت.

 

ساز و کار صندوق پروژه

در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد و  عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده می گیرد. تامین مالی شرکت پروژه توسط صندوق پروژه و از طریق عرضه عمومی واحدهای صندوق به عموم انجام می شود. تا قبل از پایان پروژه، مالکیت شرکت پروژه با صندوق خواهد بود و با اتمام پروژه،‌ شرکت پروژه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و واحدهای سرمایه گذاری صندوق تبدیل به سهام شرکت پروژه می شود و صندوق سرمایه گذاری که واسطه بین سرمایه­ گذاران و شرکت پروژه بوده است، حذف می­ شود. دارندگان سهام شرکت می ­توانند نسبت به نگهداری و یا فروش سهام خود تصمیم­ گیری نمایند.

 

اطلاع رسانی صندوق

هر صندوق پروژه دارای تارنمای رسمی است که اطلاعات مربوط به صندوق از طریق آن منتشر می گردد. سرمایه گذاران از طریق این تارنما به اطلاعات به شرح زیر دسترسی خواهند داشت.

– متن اساسنامه و امیدنامه صندوق و تغییرات اعمال شده بر روی آنها
– طرح توجیهی پروژه
– تصمیمات هیئت مدیره
– برنامه های افزایش سرمایه و نتایج مربوط به اجرای هر مرحله از آن
– گزارش پیشرفت پروژه،‌ گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره ای صندوق