مشتریان گرامی، در صورتیکه در استفاده از پلتفرم های معاملاتی و یا در رابطه با سایر خدمات ما با مشکلی مواجه شده اید، می توانید در روزهای کاری از طریق شماره تماس های مربوطه و یا در کلیه روزها از طریق سیستم ثبت مشکلات نسبت به انتقال مشکلات به ما اقدام نمایید تا در اولین فرصت ممکن کارشناسان نسبت به برقراری تماس با شما و رفع آنها اقدام نماید.

 

پلتفرم های معاملاتی اوراق

از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰
روز پنج شنبه تلفنی پاسخگو نمی باشیم.
تلفن تماس: ۴۲۱۵۱۷۷۷- ۴۲۱۵۱۸۸۸

پلتفرم های معاملاتی آتی

از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۰۰
روز پنج شنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
تلفن تماس: ۴۲۱۵۱۳۳۳

سایر خدمات

از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰
روز پنج شنبه تلفنی پاسخگو نمی باشیم.
تلفن تماس: ۴۲۱۵۱۱۵۱- ۴۲۱۵۱۲۵۲