واحدهای بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰ پاسخگوی شما می باشند.

جهت تماس با واحد معاملات آتی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و پنج شنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ تماس حاصل فرمایید.

 

شماره های مرکز تماس:  ۴٢١۵١٠٠٠  –  ٨٨۵۵٣٠٣٠  –  ٨۵۵١٠

 

ارتباط با مشتریان: ۴٢١۵١١۵١ – ۴٢١۵١٢۵٢

پشتیبانی پلتفرم های معاملاتی: ۴٢١۵١۷۷۷ – ۴٢١۵١٨٨٨

 

پذیرش و امور مشتریان
شماره ۱
داخلی های ٣۵٠ – ٣۵٣ – ١۵٠

معاملات آنلاین و اینترنتی
شماره ۲
داخلی های ١۵١ – ٢۵٢

حسابداری
شماره ۳
داخلی های ١۴٩ – ٣٢١ – ١١۷

معاملات آتی
شماره ۴
داخلی های ۵٠۷ – ۵٠۵

صندوق های سرمایه گذاری
شماره ۵
داخلی های ۴١٢ – ۴۵۴ – ۴۵۶

سبدگردانی
شماره ۶
داخلی ۷٠۶

مشاور سرمایه گذاری
شماره ۷
داخلی ۷٠۶

کالا و انرژی
شماره ۸
داخلی های ۵١١ – ۵۰۹

فکس
شماره ۹


اپراتور
شماره ٠