واحدهای بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰ پاسخگوی شما می باشند.

جهت تماس با واحد آتی سکه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۹:۰۰ و پنج شنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ تماس حاصل فرمایید.

 

شماره های مرکز تماس:  ۴٢١۵١٠٠٠  –  ٨٨۵۵٣٠٣٠  –  ٨۵۵١٠

 

ارتباط با مشتریان: ۴٢١۵١١۵١ – ۴٢١۵١٢۵٢

پشتیبانی پلتفرم های معاملاتی: ۴٢١۵١۷۷۷ – ۴٢١۵١٨٨٨

 

پذیرش
شماره ۱
داخلی های ٣۶۴ – ۲۶۴ – ١۶٠

معاملات آنلاین و اینترنتی
شماره ۲
داخلی های ٣۵٣ – ٣۵٠ – ١۵٠

حسابداری
شماره ۳
داخلی های ١۴٩ – ٣٢١ – ١١٩

آتی سکه
شماره ۴
داخلی های ۵٠۷ – ۵٠۴

صندوق های سرمایه گذاری
شماره ۵
داخلی های ۴۵٠ – ۴۵١ – ۴۵٣

سبدگردانی
شماره ۶
داخلی ۴۵٢

مشاور سرمایه گذاری
شماره ۷
داخلی ۴٠۶

کالا و انرژی
شماره ۸
داخلی های ۵٠٢ – ۵١۴

فکس
شماره ۹


اپراتور
شماره ٠