در حال حاضر معاملات آتی سکه طلا، زیره سبز و کنجاله سویا در بورس کالا معامله می شوند.