.تحلیلگر مالی

 

مشخصات عمومی

– مدرک تحصیلی: مدیریت، حسابداری و اقتصاد
– مقطع تحصیلی: کارشناسی یا بالاتر
– سابقه کار: حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

– نوع همکاری: تمام وقت
– محل کار: تهران
– خدمت وظیفه عمومی: آقایان الزامی است

 

گواهینامه های حرفه ای

– گواهی نامه اصول مقدماتی بازار سرمایه

– گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه(الزامی نیست)

 

مهارت ها و شایستگی

– نظم و انضباط کاری
– داشتن روحیه تیمی و همکاری
– شناخت کامل از صنایع و شرکت های بورسی
– تسلط بر روش های تجزیه و تحلیل صنایع و شرکت ها
– تسلط بر کاربری نرم افزارهای تخصصی مالی و اکسل
– آشنایی با روش های ارزشگذاری شرکت ها
– توانایی در تحلیل و حل مسائل

 

وظایف و مسئولیت ها

– ارزشگذاری شرکت ها
– تحلیل صنایع و شرکت های بورسی
– تحلیل و بررسی وضعیت فعلی بازار سرمایه و پیش بینی روند آتی
– پیگیری و تحلیل رویدادهای سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار بر بازار سرمایه