.کارشناس ارشد حسابداری

 

مشخصات عمومی

– مدرک تحصیلی: حسابداری و مدیریت مالی
– مقطع تحصیلی: کارشناسی یا بالاتر
– خدمت وظیفه عمومی: آقایان الزامی است

– نوع همکاری: تمام وقت
– محل کار: تهران
– سابقه کار: حداقل ۴ سال سابقه کار در واحد مالی شرکت های کارگزاری

 

گواهینامه های حرفه ای

– الزامی نیست

 

مهارت ها و شایستگی

– روابط عمومی بالا
– نظم و انضباط کاری
– داشتن روحیه تیمی و همکاری
– مسئولیت پذیر

 

وظایف و مسئولیت ها

– آشنایی کامل با اصول و استانداردهای حسابداری
– تسلط بر امور حسابداری و گردش کار در واحد مالی شرکت های کارگزرای