.پذیرش مشتریان

 

مشخصات عمومی

– مدرک تحصیلی: مدیریت، حسابداری و اقتصاد
– مقطع تحصیلی: کارشناسی یا بالاتر
– خدمت وظیفه عمومی: آقایان الزامی است

– نوع همکاری: تمام وقت
– محل کار: تهران
– سابقه کار: ترجیحاً یک سال سابقه کار مرتبط

 

گواهینامه های حرفه ای

– گواهی نامه پذیرش اوراق(الزامی نیست)

 

مهارت ها و شایستگی

– روابط عمومی بالا
– نظم و انضباط کاری
– داشتن روحیه تیمی و همکاری
– مسئولیت پذیر