از افراد واجد شرایط زیر جهت پیوستن به خانواده بزرگ آبان دعوت به همکاری می نماییم.

 

تحلیلگر بازار سرمایه
 
تحلیلگر صنایع و شرکت ها، مسلط به کاربری نرم افزارهای تخصصی و آشنا به ارزشگذاری شرکت ها
 
 

پذیرش مشتریان
 
پذیرش حضوری مشتریان و انجام عملیات مربوط به درخواست، احراز هویت و پیگیری سفارش مشتریان
 
 

مسئول دفتر
 
انجام کلیه امور محوله مربوط به دفتر مدیر عامل و امور اداری