از افراد واجد شرایط زیر جهت پیوستن به خانواده بزرگ آبان دعوت به همکاری می نماییم.

 

تحلیلگر بازار سرمایه
 
تحلیلگر صنایع و شرکت ها، مسلط به کاربری نرم افزارهای تخصصی و آشنا به ارزشگذاری شرکت ها
 
 

پذیرش مشتریان
 
پذیرش حضوری مشتریان و انجام عملیات مربوط به درخواست، احراز هویت و پیگیری سفارش مشتریان
 
 

معامله گر کالا
 
معامله گری بورس کالای ایران و انجام کلیه امور پیش و پس از معامله