از افراد واجد شرایط زیر جهت پیوستن به خانواده بزرگ آبان دعوت به همکاری می نماییم.

 

 


تحلیلگر مالی

دارای مدرک حرفه ای بازار سرمایه

 

کارشناس اداری

مسلط به امور اداری و نامه نگاری