از افراد واجد شرایط زیر جهت پیوستن به خانواده بزرگ آبان دعوت به همکاری می نماییم.

 

 

تحلیلگر بازار سرمایه

تحلیلگر صنایع و شرکت ها، مسلط به کاربری نرم افزارهای تخصصی و آشنا به ارزشگذاری شرکت ها