Layout1

صندوق پارس، صندوقی با ریسک متوسط سرمایه گذاری است. منابع این صندوق به نسبت متعادلی در بازار سهام و دارایی های مالی با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد و سرمایه گذار می تواند در هر زمان نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود و دریافت وجه حاصل از آن اقدام نماید.

 

ویژگی های صندوق

 

نوع صندوق: مختلط
پرداخت سود: ندارد
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان
سطح ریسک: متوسط
ترکیب مجاز دارایی: ۴۰ تا ۶۰ درصد در بازار سهام و مابقی در اوراق و یا سپرده های بانکی

 

سرمایه گذاری در صندوق

 

در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری در این صندوق، به یکی از دو روش زیر می توانید اقدام نمایید:

از طریق شرکت سبدگردان آبان

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری علاوه بر شرکت سبدگردان آبان، در شعب ارومیه، اصفهان و تبریز نیز انجام می گردد.

با تعیین وقت قبلی

در صورتیکه قبل از مراجعه به شرکت سبدگردان آبان، فرم تعیین وقت قبلی را تکمیل نمایید می توانید در کمترین زمان ممکن و با شرایط مطلوب تر، نسبت به سرمایه گذاری در این صندوق و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نمایید.


شماره حساب بانکی

اقتصاد نوین
شعبه: پارک ساعی – ۱۵۲
شماره حساب: ۱-۷۶۷۶۷۶۸-۸۳۴-۱۵۲
کد شبا : IR ۹۳-۰۵۵۰-۰۱۵۲-۸۳۴۰-۷۶۷۶-۷۶۸۰-۰۱
به نام:صندوق پارس

موسسه مالی اعتباری کوثر
شعبه: مطهری – ۱۷۴
شماره حساب: ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹
کد شبا : IR ۵۲-۰۷۳۰-۰۰۰۰-۰۳۱۷-۴۱۱۰-۰۱۴۵۹-۲۹


جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واحد صندوق پارس به شماره ۴٢١۵١۴۵۳ تماس بگیرید .

 

 

مراحل سرمایه گذاری

صدور واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
• معرفی حساب بانکی نزد بانک ها یا موسسات مالی
• تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار و فرم درخواست صدور به همراه ارائه فیش واریزی
• تعیین تعداد واحدهای سرمایه گذاری دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• صدور گواهی سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل گواهی سرمایه گذاری به همراه مدرک شناسایی
• تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• تعیین مبلغ ابطال دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• واریز وجه به حساب سرمایه گذار حداکثر هفت روز کاری