Layout1

صندوق پارس، صندوقی با ریسک متوسط سرمایه گذاری است. منابع این صندوق به نسبت متعادلی در بازار سهام و دارایی های مالی با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد و نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری آن توسط کارگزاری آبان تضمین شده است، بنابراین سرمایه گذار می تواند در هر زمان نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود و دریافت وجه حاصل از آن اقدام نماید.

سرمایه گذاری غیر حضوری
سرمایه گذاری با تعیین وقت قبلی

 

ویژگی های صندوق

Pasted image at 2017_03_28 10_50 AM

نوع صندوق: مختلط
پرداخت سود: ندارد
مدیر صندوق: کارگزاری آبان
ضامن نقدشوندگی: کارگزاری آبان
سطح ریسک: متوسط
ترکیب مجاز دارایی: حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد در بازار سهام و مابقی در اوراق و یا سپرده های بانکی
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵): ۵۷۲۹۲میلیارد ریال

 

سرمایه گذاری در صندوق

 

در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری در این صندوق، به سه روش زیر می توانید اقدام نمایید:

غیر حضوری

در صورتیکه در شهر تهران زندگی می کنید و مبلغ سرمایه گذاری مورد نظر شما بیش از پانصد میلیون ریال می باشد، واحد خدمات ویژه ما به محل مورد نظر شما می آید و کلیه عملیات صدور را در همان محل انجام می دهد.

از طریق دفتر مرکزی آبان

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در دفتر مرکزی آبان نیز انجام می گردد.

با تعیین وقت قبلی

در صورتیکه قبل از مراجعه به کارگزاری آبان، فرم تعیین وقت قبلی را تکمیل نمایید می توانید در کمترین زمان ممکن و با شرایط مطلوب تر، نسبت به سرمایه گذاری در این صندوق و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نمایید.


شماره حساب بانکی

اقتصاد نوین
شعبه: پارک ساعی – ۱۵۲
شماره حساب: ۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱
کد شبا : IR ۹۳-۰۵۵۰-۰۱۵۲-۸۳۴۰-۷۶۷۶-۷۶۸۰-۰۱
به نام:صندوق پارس

موسسه مالی اعتباری کوثر
شعبه: مطهری – ۱۷۴
شماره حساب: ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲
کد شبا : IR ۵۴-۰۷۳۰-۰۰۰۰-۰۳۱۷-۴۱۱۰-۰۱۳۵-۹۲
به نام:صندوق کوثر یکم


جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واحد ارتباط با مشتریان به شماره های ۴٢١۵١١۵١ و ۴٢١۵١٢۵٢ تماس بگیرید .

 

 

مراحل سرمایه گذاری

صدور واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
• معرفی حساب بانکی نزد بانک ها یا موسسات مالی
• تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار و فرم درخواست صدور به همراه ارائه فیش واریزی
• تعیین تعداد واحدهای سرمایه گذاری دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• صدور گواهی سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل گواهی سرمایه گذاری به همراه مدرک شناسایی
• تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• تعیین مبلغ ابطال دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• واریز وجه به حساب سرمایه گذار حداکثر هفت روز کاری