m3

واحد مدیریت سرمایه گذاری ما با تجربه مدیریت موفق چهار صندوق سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از کارشناسان ارشد سرمایه گذاری خود آمادگی دارد تا رکن مدیریت سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به عهده گیرد. بدیهی است متناسب با نوع صندوق سرمایه گذاری مشترک و اهداف سرمایه گذاری تعیین شده، استراتژی سرمایه گذاری مناسب تدوین و اجرا می گردد. کلیه فرآیندهای مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها زیر نظر کمیته سرمایه گذاری آبان انجام می گردد و این کمیته بر عملکرد واحد مدیریت سرمایه گذاری نظارت کامل دارد تا از موثر بودن استراتژی های تدوین شده اطمینان حاصل نماید و در صورت نیاز نسبت به بهینه سازی آن اقدام می نماید.

 

صندوق های تحت مدیریت

 


Pasted image at 2017_03_28 10_45 AM

نوع صندوق: درآمد ثابت با پیش بینی سود
تاریخ آغاز فعالیت: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۴
مدیر صندوق: کارگزاری آبان
ضامن نقدشوندگی: موسسه اعتباری کوثر مرکزی
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵): ۵۷۲۹۲میلیارد ریال

اطلاعات بیشترPasted image at 2017_03_28 10_50 AM

نوع صندوق: مختلط
تاریخ آغاز فعالیت: ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸
مدیر صندوق: کارگزاری آبان
ضامن نقدشوندگی: کارگزاری آبان
متولی صندوق: موسسه حسابرس و خدمات مالی فاطر
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵): ۴۲۷۴۰میلیون ریال

اطلاعات بیشترPasted image at 2017_03_28 10_52 AM

نوع صندوق: سهامی
تاریخ آغاز فعالیت: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۳
مدیر صندوق: کارگزاری آبان
متولی صندوق: موسسه حسابرس و خدمات مالی فاطر
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵): ۱۱۴۱۷میلیون ریال

اطلاعات بیشترPasted image at 2017_03_28 10_54 AM

صندوق نیکوکاری ندای امید
نوع صندوق: نیکوکاری ندای امید
تاریخ آغاز فعالیت: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳
مدیر صندوق: کارگزاری آبان
مدیر اجرا: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی
متولی صندوق: موسسه حسابرس و خدمات مالی فاطر
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵): ۵۱۱۳میلیون ریال

اطلاعات بیشتر

استفاده از خدمات ما

 

جهت دریافت اطلاهات بیشتر و هماهنگی، با واحد مدیریت سرمایه گذاری ما با شماره های ۴۲۱۵۱۱۵۱ و ۴۲۱۵۱۲۵۲ تماس بگیرید. این واحد از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰ آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.