رسالت اصلی بازار سرمایه کمک به تأمین مالی برای فعالیت‌های سرمایه‌بر و ایجاد فرصت کسب بازدهی برای دارندگان مازاد سرمایه است. از جمله نهادهای مالی تأثیرگذار در بازار سرمایه، می­توان به مشاوران تأمین مالی اشاره نمود. مشاور تأمین مالی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله ریسک و نرخ بازده مورد انتظار، با بررسی و برآورد نیازهای مالی شرکت (پروژه) در طرح توسعه و کشف ابزار تأمین مالی مناسب، اقدام به ارائه طرح جامع تأمین مالی می­نماید.

 

مشاور پذیرش

مشاور پذیرش شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی پذیرش و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می­دهد. درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس مربوطه ارائه شود.

 

ویژگی و کاربردها

– ارائۀ مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش
– سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش
– ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس مربوطه از طرف ناشر
– کنترل و نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر
– فراهم نمودن مقدمات عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار پذیرفته شده

 

شرایط بهره ­مندی

– شرکت متقاضی نزد سازمان ثبت شده باشد.
– سهام شرکت با نام باشد.
– محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.
– بهای اسمی آن تماماً پرداخت شده باشد.
– دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.
-مطابق نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت  خود متقاضی و شرایط پذیرش در بورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.
– اکثریت سهامداران شرکت با پذیرش در بازارهای بورس موافق باشند.
– اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.
– گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.

 

مشاور عرضه

شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان است که درخصوص انتشار و عرضۀ اوراق بهادار، مشاوره ارائه می‌نماید. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، به خصوص به منظور افزایش سرمایه مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند.

 

ویژگی و کاربردها

– بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
– ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
– ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
– بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح ،
– تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
– تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
– نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
– تهیه گزارش توجیهی،
– انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
– بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
– تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،
– تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار.

 

شرایط بهره ­مندی

– کلیه شرکت­های سهامی عام باید علاوه بر مرجع ثبت شرکت­ها، نزد سازمان بورس نیز به ثبت برسند.
– شرکت­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به رعایت دستورالعمل­ها و مقررات مصوب سازمان بورس هستند.
-شرکت متقاضی می­بایست اطلاعات مالی خود را در قالب فرمت­های مشخص در فواصل زمانی معین براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر نمایند.
– شرکت متقاضی می­بایست گزارش هیئت مدیره به مجمع برای دو دوره اخیر را ارائه نمایند.
– گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.