بورس کالای ایران دارای دو بازار معاملات کالای فیزیکی و مشتقه است. بازار معاملات کالای فیزیکی شامل چند تابلو ازجمله تابلوی محصولات فلزی – صنعتی، کشاورزی و پتروشیمی و بازار مشتقه شامل چند تابلو از جمله تابلوی قراردادآتی می‌باشد. پذیرش کالا صرفاً در یکی از تابلوهای بازار معاملات کالای فیزیکی و پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا صرفاً در یکی از تابلوهای بازار مشتقه صورت می‌پذیرد. درخواست‌ پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات لازم، باید توسط مشاور پذیرش(از میان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه) به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.

 

فرایند پذیرش کالا


فرم درخواست پذیرش به همراه مدارک ذیل به بورس ارائه می‌شود:

 

 • پرسشنامه پذیرش
 • امیدنامه
 • فرم شناسه کالا
 • کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا
 • رسید پرداخت حق پذیرش
 • تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم‌نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس
 • اصل یا کپی برابر اصل اسناد زیر در خصوص کالاهای وارداتی:
  جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می باشند:

  • برگ سبز گمرکی
  • گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس
  • قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند.

  جهت کالاهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشده اند:

  • پروفرمای کالای وارداتی
  • گواهی کیفیت صادر شده توسط تولیدکننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا براساس گواهی کیفیت ارائه شده
  • تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند (٧-١) این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری

در خصوص کالاهای وارداتی، تضامین واردکننده تا زمان ایفای کلیه تعهدات وی نزد اتاق پایاپای باقی خواهد ماند.

 • تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد،
 • سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.

درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردی که ارائه این گواهی از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارائه گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است.

 

شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کالا


 • متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
 • میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
 • کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

 

هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند.