پذیرش کالا در بازارهای فیزیکی

 

جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:
۱- متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
۲- میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
۳- کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

 

پذیرش کالا در بازار فرعی

 

هیئت پذیرش هر کالا در بازار فرعی باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:

۱- ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کالا وجود نداشته باشد.
۲- کالا دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد.
۳- عرضه‌کننده کالا توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین تحویل کالا نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونی جهت انجام معامله وی وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است، کالایی که توسط یک عرضه‌کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد، قابلیت پذیرش توسط همان عرضه‌کننده در بازار فرعی را ندارد.


کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی بورس کالای ایران از جمله کالاهای زیر می‌باشند:
۱- اموال غیرمنقول.
۲- کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می‌دهند.

 

فرآیند معاملات در بورس کالا

 

شرایط

درخواست‌ پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات به کارگزار دارای مجوز مشاور پذیرش ارسال می گردد.

مدارک مورد نیاز

۱-  پرسشنامه پذیرش،
۲-  امیدنامه،
۳-  فرم شناسه کالا
۴-  کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا،
۵-  رسید پرداخت حق پذیرش،
۶-  تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم‌نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس،
۷-  اصل یا کپی برابر اصل اسناد زیر در خصوص کالاهای وارداتی :
۷-۱)  جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می‌باشند :
۱) برگ سبز گمرکی
۲) گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس
۳) قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند
۷-۲) جهت کالاهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشده‌اند :
۱) پروفرمای کالای وارداتی
۲) گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا بر اساس گواهی کیفیت ارائه شده
۳) تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند (۷-۱) این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری
۸-  تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد،
۹- سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.


درخواست متقاضی می بایست توسط مشاور پذیرش (مشاور پذیرش از میان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار عرضه و پذیرش سرمایه انتخاب می‌شود) به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.
بورس حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

 

استفاده از خدمات ما

 

جهت اطلاعات بیشتر با واحد بورس انرژی با شماره های ۴٢١۵١۵۱۱ و ۴٢١۵١۵۰۹ تماس بگیرید.
روزها و ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰