پذیرش شرکت ها

یکی از دو روش عمده تأمین منابع مالی برای فعالیت­های تجاری است، که موجب ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر سرمایه­ گذاران در طرح­ها و فعالیت­های بلند مدت می­گردد. با بهره­ مندی از ابزارهای مبتنی بر سرمایه می­توان منابع مالی مورد نیاز شرکت (پروژه­ها) را، از محل آورده نقدی و غیرنقدی سرمایه­گذاران تأمین نمود. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های شرکت (پروژه) مصرف و تمامی سود حاصل از انجام فعالیت­های اقتصادی بین سهامداران توزیع می‌گردد.

مشاوره مالی

رسالت اصلی بازار سرمایه کمک به تأمین مالی برای فعالیت‌های سرمایه‌بر و ایجاد فرصت کسب بازدهی برای دارندگان مازاد سرمایه است. از جمله نهادهای مالی تأثیرگذار در بازار سرمایه، می­توان به مشاوران تأمین مالی اشاره نمود. مشاور تأمین مالی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله ریسک و نرخ بازده مورد انتظار، با بررسی و برآورد نیازهای مالی شرکت (پروژه) در طرح توسعه و کشف ابزار تأمین مالی مناسب، اقدام به ارائه طرح جامع تأمین مالی می­نماید.