سرمایه‌گذاری در صندوق ها

لطفاً جهت افتتاح حساب، مطابق مراحل زیر اقدام نمایید.

بیشتر بدانم
افتتاح حساب

لطفاً جهت افتتاح حساب نزد کارگزاری آبان، مطابق مراحل زیر اقدام نمایید. احراز هویت و افتتاح حساب، هم از طریق دفاتر پیشخوان در سطح کشور و هم در دفاتر کارگزاری آبان در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، کیش و اصفهان امکان پذیر می باشد.

بیشتر بدانم
مدیریت اختصاصی سرمایه گذاری

بنگاههای اقتصادی، سازمانها، نهادها و افراد همگی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری می کنند و هر یک از این سرمایه گذاران دارای اهداف متفاوتی با توجه جریان درآمدی فعلی و مخارج آتی خود می باشند و در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود از درجه ریسک پذیری متفاوتی برخوردار هستند. این تخصص ماست که با در نظر گرفتن کلیه موارد لازم، نسبت به طراحی و تشکیل سبد اوراق بهادار اختصاصی مناسب هر یک از سرمایه گذاران اقدام نماییم و با اعمال تغییرات لازم در سبد مربوطه در طی دوره سرمایه گذاری، به اهداف تعیین شده دست پیدا نماییم.

بیشتر بدانم
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

واحد مدیریت سرمایه گذاری ما با تجربه مدیریت موفق چهار صندوق سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از کارشناسان ارشد سرمایه گذاری خود آمادگی دارد تا رکن مدیریت سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به عهده گیرد. بدیهی است متناسب با نوع صندوق سرمایه گذاری مشترک و اهداف سرمایه گذاری تعیین شده، استراتژی سرمایه گذاری مناسب تدوین و اجرا می گردد.

بیشتر بدانم