معاملات کالا

تمامی داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می‌گیرد و به طور کلی ۵ نوع قرارداد برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
۱- قرارداد نقدی
۲- قرارداد سلف ۳- قرارداد نسیه
۴- قرارداد آتی ۵- قرارداد سلف استاندارد

بیشتر بدانم
معاملات انرژی

معاملات بورس انرژی همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روش‌های حراج انجام می شود. اجرای سفارش‌ها براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملات خواهد بود. کالای برق در بورس انرژی بر اساس قرار داد سلف موازی داد و ستد می شود و قراردادی است که در بازار مشتقه معامله شده و براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد.

بیشتر بدانم
پذیرش کالا ها در بورس انرژی

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی ، مشتقه و فرعی می باشد . بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق ، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل های انری و بازار مشتقه شامل سه تابلوی سلف موازی استاندارد ، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.

بیشتر بدانم