خدمات غیر حضوری

در صورتیکه در شهر تهران سکونت دارید، جهت افتتاح حساب در آبان و یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیازی نیست به ما مراجعه کنید، ما در زمانی که تعیین می کنید نزد شما می آییم.

خدمات با تعیین وقت قبلی

جهت افتتاح حساب در آبان و یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک می توانید در ساعات کاری به دفاتر ما مراجعه کنید، ولی پیشنهاد ما جهت ارائه خدمات مطلوب تر حضور با تعیین وقت قبلی می باشد که خدمات در حداقل زمان کاری به شما ارائه گردد.

بیشتر بدانم
مشاوره خدمات

اگر در مورد خدمات قابل ارائه در کارگزاری آبان احتیاج به مشاوره دارید، فرم مشاوره خدمات را تکمیل نمایید تا یکی از کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.

بیشتر بدانم